Thanh toán (Tận nơi hoặc chuyển khoản)

  • Thanh toán bằng cách chuyển khoản:
  • Thanh toán khi giao hàng tận nơi:
    • Thanh toán khi shop giao hàng trực tiếp cho quý khách.
    • Thời gian giao hàng vào các ngày trong tuần.