Vải áo dài hoa anh túc

Vải áo dài hoa anh túc là loại vải được hinh hoa túc theo nhiều hình dáng hoa , màu hoa khác nhau trên nhiều chất lọai vải khác nhau