Vải áo dài hoa loa kèn

Vải áo dài được tin hình hoa loa kèn trên nhiều chất liệu vải và màu sắc theo yêu cầu của khách hàng