Cám ơn quý khách đả mua vải áo dài của chúng tôi.

Quý khách vui lòng điền trong phần GHI CHÚ ĐƠN HÀNG  ÁO hay NGUYÊN BỘ loại lụa nào (Lụa Hàn Quốc, Lụa Tằm Thái, Lụa Nhật, Siêu lụa hay Lụa Thái Tuấn)

Giá 1 Áo Lụa Hàn Quốc: 300.000 VNĐ
Lụa Tằm Thái: 320.000 VNĐ
Lụa Nhật: 320.000 VNĐ
Siêu Lụa: 380.000 VNĐ
Lụa Thái Tuấn: 400.000 VNĐ
Giá nguyên bộ  

Lụa Hàn Quốc: 430.000 VNĐ
Lụa Tằm Thái: 450.000 VNĐ
Lụa Nhật: 450.000 VNĐ
Siêu Lụa: 550.000 VNĐ
Lụa Thái Tuấn: 590.000 VNĐ

Chúng tôi sẻ gọi điện theo số điện thoại của các bạn cung cấp để xác định đơn hàng.