Vải áo dài lụa nhật

Vải áo dài lua nhật: nhẹ co giãn nhiều, không rạn